ELEMENTARZ KORCZAKA

„Elementarz Korczaka” to program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką nauczycielek języka polskiego - koordynatora p. Beatę Czechowską-Siudak i p. Halinę Jarosz w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka ogłoszonego przez Sejm RP.


WARSZTATY

W toku zajęć lekcyjnych, spotkań, warsztatów społeczność naszej szkoły poznaje sylwetkę, pisarstwo i przesłania Janusza Korczaka, które są aktualne po dziś dzień, jedno z nich stanowi motto głównej gazetki w naszej szkole propagującej idee rzecznika praw dziecka - „Zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie”.

więcej


CZYTANIA

Nawiązując do ”Czytań” organizowanych przez Korczaka w naszej szkole odbywają się spotkania czytelnicze dla uczniów klas młodszych, dzięki którym poznają utwór pt ”Król Maciuś I” i analizują postawy bohaterów i ich zachowania. Redaktorzy szkolnej gazetki ”Biały Kruk” kolejne wydania poświecą popularyzacji sylwetki Janusza Korczaka i przejmą sposoby redagowania ”Małego Przeglądu” w swoim szkolnym czasopiśmie, które to polecał znakomity pedagog, lekarz i obrońca praw dziecka.

więcej


SPOTKANIA - DEBATY - KONKURSY

Przed nami konkursy na najciekawszą ścienną gazetkę klasową, prezentację multimedialną poświęconą biografii i twórczości „Pana Doktora”, konkurs wiedzy na temat - „Janusz Korczak - życie i twórczość”, projekt okładki wybranego utworu Janusza Korczaka, debaty, spotkania z pedagogiem szkolnym, na których analizowana będzie tematyka dotycząca respektowania praw i obowiązków dzieci i młodzieży oraz wybierzemy się z wizytą do zaprzyjaźnionych przedszkoli z inscenizacją baśni Janusza Korczaka.


PROJEKCJE FILMU KORCZAK
reż. ANDRZEJ WAJDA

Odbywają się projekcje filmu Andrzeja Wajdy pt ”Korczak”, zajęcia języka polskiego i godziny wychowawcze według scenariuszy przygotowanych pod kątem projektu edukacyjnego.

więcej


WIERSZ

Barbara Bazger V e

Janusz Korczak - opiekun i bohater

Za jego dobro i jego czyny,
które po śmierci przeniósł do wiecznej krainy,
Za pomoc dzieciom, którą darował
i na wieki po sobie pamięć zachował.
Za uśmiech dzieci, które cierpiały,
które za dobro go pokochały.
Za serce oddane tym najmniejszym i najdelikatniejszym.
Był oddanym, jednym z niewielu
i na długo pozostanie w sercach małych bohaterów.

 


KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

I miejsce


Aleksander Kecher VI a
Janusz Korczak

II miejsce


Kinga Tyszkiewicz VI a
Janusz Korczak


KONKURS  JANUSZ KORCZAK - ŻYCIE I TWÓRCZOŚCI

I miejsce Maciej Grzesiuk V e 19 pkt

II miejsce Marta Grabowska VI c 17 pkt

III miejsce Paweł Urzenitzok VI b 16 pkt


KONKURSY PLASTYCZNE

 

więcej


II CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ELEMENTARZ KORCZAKA”