13 lutergo 2013 r.

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

11 stycznia odbył się etap rejonowy konkursu wiedzy biblijnej dla szkół podstawowych wg Ewangelii św. Jana
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie

Honorowy patronat nad konkursem objęli,Biskupi diecezji:

 • Bielsko-Żywieckiej,
 • Częstochowskiej,
 • Gliwickiej,
 • Katowickiej,
 • Sosnowieckiej.

Organizatorem konkursu były Wydziały Katechetyczne diecezji: Katowickiej, Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej oraz

 • Doradcy metodyczni religii,
 • Lokalne Wydziały Edukacji.

Celem konkursu było Poznanie Ewangelii według świętego Jana i ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
Wiele wysiłku i serca w przygotowanie do konkursu włożyli uczniowie naszej szkoły:

 • Magdalena Wałęga - 6c
 • Marta Kudzior - 6b
 • Paweł Urzenitzok - 6b
 • Nina Jakuszko - 6b

Wśród 47 uczestników, przedstawicieli bytomskich szkół podstawowych, III miejsce zdobyła Magdalena Wałęga i będzie reprezentowała Bytom w finale konkursu 18 kwietnia w Gliwicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

POWRÓT