KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.

Zakończenie I semestru
26 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe
29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia  2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
22 czerwca 2018 r.

Terminy spotkań z rodzicami

7 września 2017 r.

26 października 2017 r.

14 grudnia 2017 r.

21 stycznia 2018 r.

15 marca 2018 r.

10 maja 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w których w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze

12 października 2017 r. - "Święto Szkoły" - 50-lecie

2 listopada 2017 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

15 czerwca 2018 r. - Piknik Rodzinny