Nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Zgodnie z naturą pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zgodnie z naturą to ogólnopolski program edukacji ekologicznej realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach, w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Promowane są aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Celem projektu jest:

  • Popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych.
  • Zwrócenie uwagi uczestników projektu na szczególną wartość różnorodności biologicznej jako wartości samej w sobie.
  • Rozbudzenie zainteresowania świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
  • Kształtowanie postaw w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i rozbudzanie poczucia świadomości za nie.
  • Rozwijanie w uczestnikach projektu umiejętności społecznych oraz pracy w zespole.

Opiekunowie: p. Jagoda Latawiec i p. Aneta Wesołowska.


SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „ZGODNIE Z NATURĄ”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Zgodnie z naturą pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Zgodnie z naturą to ogólnopolski program edukacji ekologicznej realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach, w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Promowane są aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Opiekunowie projektu: Jagoda Latawiec, Aneta Wesołowska.

Celem projektu jest:
Popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych. Zwrócenie uwagi uczestników projektu na szczególną wartość różnorodności biologicznej jako wartości samej w sobie. Rozbudzenie zainteresowania świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Kształtowanie postaw w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i rozbudzanie poczucia świadomości za nie. Rozwijanie w uczestnikach projektu umiejętności społecznych oraz pracy w zespole.

W ramach projektu w okresie letnim (rok szkolny 2014/2015) i zimowym ( rok szkolny 2015/2016) odbyły się warsztaty, które prowadzili pracownicy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W projekcie brali następni uczniowie: Nikodem Gębka, Zuzanna Stępień, Pola Schneider, Michał Kukulski, Natalia Szmuniewska, Mikołaj Kojder, Karolina Kania, Marta Oleś, Magdalena Łohan, Aleksandra Gąsecka, Nikola Naleźniak, Kamil Kruszko.

W roku szkolnym 2014/2015 obyły się zajęcia pt.”Formy ochrony przyrody” według scenariusza Zgodnie z naturą. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV. Ze względu na to przed planowanymi zajęciami, tydzień wcześniej, została przeprowadzona lekcja wprowadzająca o tym jak człowiek negatywnie wpływa na przyrodę i o sposobach dbania o nią. Zostały wykorzystane materiały proponowane w scenariuszu, niekiedy nieco zmodyfikowane, dostosowane do poziomu wiedzy uczniów klasy IV – prezentacja multimedialna, zabawy, zadanie aktywizujące „Moja Natura 2000”. Uczniowie pracowali aktywnie. Chętnie rozwiązywali karty pracy, odpowiadali na pytania nauczyciela. Sami zadawali pytania, gdy coś dla nich nie było zrozumiałe.

Kolejne zajęcia pt.”Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Materiał ze scenariusza został podzielony na dwie części: przygotowawczą (realizowaną w klasie) i badawczą (realizowaną w terenie). Jego realizacja przeznaczona była dla klas IV. Bardzo dobrze sprawdziły się pomoce w formie liter, z których można było utworzyć hasło „Bioróżnorodność”. Dzieci z chęcią zdobiły je metodą kolażu korzystając z przyniesionych przez siebie wycinków z gazet i własnych rysunków. Zabawa „Jestem częścią lasu” i „Sieć życia” wymagały od nauczyciela szczególnych wskazówek. Materiały angażowały uczniów. Wykazali chęć do zdobycia nowej wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Szczególnie spodobała im się lekcja w terenie – w Parku Miejskim, badali, obserwowali i mierzyli bioróżnorodność.
W roku szkolnym 2015/2016 w pierwszym semestrze odbyły się zajęcia pt.”Trawnik różnorodności”. Zajęcia na 1 godzinie odbyły się w szkolnym arboretum, w otoczeniu posadzonych przez uczniów drzew iglastych i liściastych. Treści i metody zostały zrealizowane. Na 1 lekcji w terenie uczniowie obserwowali przyrodę, zostali podzieleni na grupy gdzie określali liczbę żywych organizmów. Po powrocie do klasy odpowiadali na pytania ile gatunków jest na trawniku i w jaki sposób przejawia się jego bioróżnorodność. Druga lekcja odbyła się w klasie i była nawiązaniem do poprzedniej. Uczniowie się zastanawiali dlaczego obserwowane organizmy żyją razem na trawniku i co je może łączyć? W rozwinięciu uczniowie tworzyli sieć co miało na celu zrozumienia znaczenia bioróżnorodności. Podsumowując uczniowie przy wsparciu nauczyciela zrozumieli na czym polega różnorodność ekologiczna. Dzieci pracowały z zaangażowaniem, wykazali się duża aktywnością. „Bioróżnorodność” termin, który na początku był niezrozumiały, po wyjaśnieniu i podaniu przykładów przez nauczyciela i uczniów nie sprawiał trudności.

Kolejne zajęcia pt.”O czym szpak śpiewa?” miały na celu przybliżyć środowisko życia szpaków. Uczniowie na 1 lekcji poznają szczegółowo środowisko życia, charakterystykę jego budowy, śpiew szpaka. Na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawionej przez nauczyciela poznają inne ptaki żyjące w środowisku miejskim. Przy pomocy podanych linków w scenariuszu odtwarzamy nagrani szpaków oraz innych ptaków. Uczniowie przed drugimi zajęciami mieli się zastanowić co by było gdyby zabrakło ptaków w ich najbliższym otoczeniu. Drugie zajęcia odbyły się w terenie, w pobliskim parku miejskim. Uczniowie poszukują ich w budkach łęgowych i dziuplach, na polanie i trawinkach. Podczas wyjścia w teren nauczyciel omawiał zasadność dokarmiania ptaków zimą oraz zakładania w pobliżu środowiska ucznia budek lęgowych. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem, wykazali się duża aktywnością. Chętnie pracowali, odpowiadali na pytania nauczyciela.
W ramach trwania projektu zadaniem każdej szkoły było wybranie 2 projektów uczniowskich i ich realizacja.

Pierwszy projekt, który my wybraliśmy brzmiał: „Zrównoważona turystyka”

Naszym zdaniem było szczegółowe zapoznanie się z topografią Parku Miejskiego im. F. Kachla i zaprojektowanie szlaku atrakcji turystycznych po Parku Miejskim.

Efekt naszych działań dokumentuje powstanie plakatu oraz prezentacji multimedialnej. Zapoznaliśmy się z najpiękniejszymi zakątkami naszego Parku. Ukazaliśmy różnorodność walorów krajobrazowych. Rozwinęliśmy umiejętność planowania i obserwacji. Uczniowie wspólnie z rodzicami spacerowali tym szlakiem podczas rodzinnych spacerów. Widoczne było zaangażowanie niektórych rodziców uczniów.

Drugi projekt nazywał się „Zaprzyjaźnij się z naturą”. Jego zadaniem było szczegółowe zapoznanie się z topografią Parku Miejskiego im. F. Kachla.

Z dostępnych źródeł poznanie inwestycji oraz aktywności podjętych w Parku Miejskim im. F. Kachla. Prowadziliśmy obserwacje co w parku się zmienia i jak powstają nowe atrakcje. Efektem naszych działań jest powstanie plakatów. Dzięki projektowi poznaliśmy siebie jeszcze bardziej przez pracę w grupie.

Zapoznaliśmy się z najpiękniejszymi zakątkami naszego Parku. Obserwowaliśmy jak park jest modernizowany .Ukazaliśmy różnorodność walorów krajobrazowych. Rozwinęliśmy umiejętność planowania i obserwacji. Na zajęciach kółka przyrodniczego przygotowywaliśmy się do realizacji poszczególnych celów które sobie postawiliśmy. Uczniowie w ramach zadania domowego wspólnie z rodzicami spacerowali tym szlakiem podczas rodzinnych spacerów. Obserwowali, dokumentowali jakie zmiany zachodziły w parku im. F. Kachla.

Nasze efekty pracy społeczność lokalna i szkoły może zobaczyć na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Projekty”.
Projekt „Zgodnie z naturą” zakończył się 31marca 2016r. Wszystkie postawione przez nas cele i zdania zostały zrealizowane. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie.

Opiekunowie:
mgr Jagoda Latawiec
mgr Aneta Wesołowska


ZAPROSZENIE DO PARKU

Prezentacja - plik PPS

Wersja do druku - plik PDF


25 listopada 2015 r.

WARSZTATY

17 listopada dbyły się w naszej szkole warsztaty z projektu "Zgodnie z naturą” prowadzone przez przedstawiciela Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji.


16 marca 2015 r.

WARSZTATY

Warsztaty w ramach projektu Zgodnie z naturą przeprowadził przedstawiciel CEO. Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji.

POWRÓT