25 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU

Kilka dni temu, 21 września, przypadał Międzynarodowy Dzień Pokoju. W dzisiejszym świecie w którym narastają konflikty i napięcia między różnymi państwami, pokój nabiera szczególnej wartości. Warto zadać sobie pytanie: "Co ja robię dla pokoju na świecie?".

Imagine

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Wyobraź sobie

Wyobraź sobie że nie ma Nieba
spróbuj - to naprawdę proste
Pod nami nie ma piekła
nad nami tylko niebo
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących dniem dzisiejszym

Wyobraź sobie, że nie ma państw
To naprawdę proste
Nie ma po co zabić ani umierać
Nie ma też żadnej religii
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących w pokoju

Możesz mówić że jestem marzycielem
Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje, że któregoś dnia dołączysz do nas
I świat stanie sięjednością

Wyobraź sobie że nie ma własności
Ciekawe, czy potrafisz,
Nie ma chciwości ani głodu
A wszyscy są sobie braćmi
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Dzielących się światem

Możesz mówić że jestem marzycielem
Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje że któregoś dnia dołączysz do nas
I świat stanie się jednością

 

Adam Dębała

 

POWRÓT