3 listopada 2016 r.

PODARUJ ZNICZ NA KRESY
X EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ

Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się do akcji charytatywnej "Podaruj Znicz na Kresy", przygotowywanej przez Górnośląski Oddział Wspólnota Polska. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Szczególne podziękowania kierujemy do tych klas, które zebrały najwięcej. Przez kilka dni uczniowie pakowali znicze do kartonów.

Cała społeczność szkolna zebrała 532 znicze, które 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych zapłonęły na opuszczonych polskich grobach znajdujących się na cmentarzach powiatu drohobyckiego, (na Ukrainie, w okolicach Lwowa). Pamięć o zmarłych jest bowiem częścią narodowej tożsamości, a groby stanowią niezaprzeczalny element narodowej historii świadcząc o polskiej tradycji tych ziem. Adam Mickiewicz pisał: "Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie".

Anna Dziadek

 

POWRÓT