22 listopada 2016 r.

RAZEM DLA POKOJU
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

Od 14-20 listopada w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zostały przeprowadzone dwie lekcje w klasie 6e o pomocy humanitarnej oraz jak mądrze pomagać? Scenariusze lekcji opracowane przez p. Annę Dziadek we współpracy z Polską akcją Humanitarną w ramach projektu „Link z Globalnym Południem”. Celem lekcji było uświadomienie co to jest pomoc humanitarna, jakie wartości są w nią wpisane oraz dlaczego warto pomagać innym. Pogłębienie wiedzy na temat klęsk humanitarnych, problemów współczesnego świata oraz postawa empatii w stosunku do osób żyjących w krajach globalnego Południa.

Hasła tematyczne:

  • przyczyny kryzysów humanitarnych,
  • susza,
  • powódź,
  • huragan-cyklon,
  • konflikty zbrojne,
  • trzęsienie ziemi,
  • kryzys humanitarny,
  • pomoc humanitarna.

Uczniowie pracowali z tekstem źródłowym, wskazywali na mapie świata miejsca katastrof humanitarnych. Wypracowali w zespołach własne definicje pomocy.

Anna Dziadek

 

POWRÓT