2 lutego 2017 r.

JESTEM MĄDRY, DZIELNY I AKTYWNY

W grudniu odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Jestem mądry, dzielny i aktywny”. Uczniowie od maja ubiegłego roku uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, których celem było:

  • promowanie wzorców zdrowego trybu życia;
  • wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • wskazywanie alternatywy dla nudy;
  • wskazywanie wzorców i autorytetów;
  • przeciwdziałanie uzależnieniu się od komputera, Internetu, telefonu,
  • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy,
  • komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
  • uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie.

W ramach projektu uczniowie brali udział w wyjściach do ciekawych bytomskich miejsc, wycieczkach rowerowych oraz różnorodnych zajęciach (gry planszowe, zajęcia szachowe i inne). Każdy uczestnik projektu na zakończenie otrzymał dyplom i słodki poczęstunek.

 

POWRÓT