28 kwietnia 2017 r.

KAMIENIE PAMIĘCI - ŻYCIE ZA ŻYCIE

Ideą projektu jest upamiętnienie osób, zwykłych ludzi, którzy dzięki swojej heroicznej postawie i działalności zasłużyli na szczególne miejsce w historii naszego kraju. Przedstawiamy bohaterów, dla których nieobojętny był los drugiego człowieka, którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie. Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest Polakom ratującym Żydów w czasie Holocaustu. Podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich za pomoc dla Żydów groziła kara śmierci. Pomimo zagrożenia i strachu przed represjami ze strony Niemców wiele osób wykazywało się wyjątkową odwagą aby ocalić ludność żydowską. Nie był im obojętny los skazanego na Zagładę narodu. Nierzadko ratując życie innych, płacili za to najwyższa cenę, tracąc własne. Gościem honorowym był Pan Józef Zięcik, który otrzymał Medal Sprawiedliwy dla Narodów Świata za uratowanie wraz z rodziną 13 Żydów w Tarnopolu. Ogólnopolskim Organizatorem Projektu jest: Instytut Pamięci Narodowej Partnerem projektu jest : Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Miejska prezentacja projektu VIII edycji Kamienie Pamięci ,, Życie za Życie” odbyła się 24 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Władysława Studzińskiego w Bytomiu. Tematyka projektów oraz ich autorzy - uczniowie pracujący nad prezentacją wybranego bohatera VIII edycji Kamienie Pamięci ,,Życie za Życie” rok szkolny 2016/2017

 • Józef Zięcik- ukrywali się w ziemiankach- Kacper Żełabowski – kl. 6e
 • Rodzina Dębskich- Antoni Kruszyński- kl. 6e
 • Tadeusz Kosibowicz- Anna Dąbek- kl. 6c, Iga Grzesik- kl. 6c, Lena Grzesik- kl. 6c, Łukasz Jastrzębowski- kl. 6c
 • Ks. Mieczysław Zawadzki- Julia Matura- kl. 6a, Maja Węglowska – kl. 6a
 • Henryk Sławik- bohater trzech narodów- Alicja Załęska- kl.6c, Amelia Szydłowska- kl. 6c
 • Zofia Hübner- Alicja Horaczek- kl. 6c Kinga Czekaj-kl. 6C, Agnieszka Zemczak- kl. 6c
 • Rodzina Foltów- Wiktoria Lubos- kl. 5e
 • Magnis Gabriele- Pola Schneider , Zuzanna Stępień, Alicja Kuźmińska- kl. 6a
 • Rodzina Froehlichów- Jagoda Anders- kl. 6d
 • S. Kierocińska Joanna- Julia Szymańska- kl. 5e
 • Rodzina Matlaków- Pani Anna Dziadek

Finałowym efektem realizacji naszych działań był końcowy projekt edukacyjny: Sesja pt. ,,Znani i nieznani - bohaterowie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Sesję prowadzili uczniowie, którzy przybliżyli losy bohaterów i wydarzeń uczestnikom i przybyłym gościom. Po prezentacji wszyscy zebrani mieli możliwość wysłuchania koncertu pieśni żydowskich ,, Na zawsze w naszej pamięci”w wykonaniu Pani Magdaleny Dynowskiej – wokal i Aurory Dynowskiej – wiolonczela. Koncert wprowadził słuchaczy w moment zadumy i refleksji nad tragicznym losem Żydów w czasie II wojny światowej. Na zakończenie zaprezentowano wystawę w Rotundzie Biblioteki pod hasłem ,,Kamienie Pamięci – „ Cisi bohaterowie”. Wystawa wykonaną przez Pani Bogusławy Zych- trenera, głównego specjalistę ds. marketingu i promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poprzez udział w projekcie uczniowie nauczyli się podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, poszukiwania śladów bohaterów historii we własnym środowisku i ich upamiętnieniu. W trakcie naszej pracy nad realizacją projektu wielokrotnie spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą wielu osób i instytucji. Opiekę nad grupami w trakcie przygotowań i realizacji projektu sprawowała katechetka i nauczycielka historii i społeczeństwa – mgr Anna Dziadek.

 

mgr Anna Dziadek

 

POWRÓT