30 maja 2017 r.

I ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
BYTOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

24 maja, w ramach obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu odbył się I Zlot Samorządów Uczniowskich Bytomskich Szkół Podstawowych pod hasłem: „Miej serce i patrzaj w serce”. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich wraz z opiekunami z 15 bytomskich szkół podstawowych.

Podczas imprezy uczniowie wymienili się doświadczeniami w pracy młodego samorządowca, szczególnie w zakresie rozpowszechniania czytelnictwa wśród uczniów oraz propagowania działalności charytatywnej. Podczas zlotu uczniowie wzięli udział w prelekcjach tematycznych i warsztatach. Spotkanie stało się okazją do rozwijania samorządności młodych ludzi oraz do nawiązania współpracy między samorządami i opiekunami samorządów uczniowskich. Prelegentami podczas I Zlotu Samorządów Uczniowskich Bytomskich Szkół Podstawowych byli: Pani Anita Duda z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, Pani Ilona Wojewódka i Pani Bogusława Wnęk – Zych z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, Pan Adam Płonka – współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Pan Lesław Ordon – przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty oraz pracownicy Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu.

Honorowy patronat nad zlotem objęli: Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bytomia (www.bytom.pl), Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu; patronat medialny objęło „Życie Bytomskie”, zaś partnerami zostali: Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu i Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Opiekunowie
Samorządu Szkolnego

 

POWRÓT