30 maja 2017 r.

CERTYFIKAT
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Rok szkolny 2016/2017 został przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską ogłoszony ROKIEM WOLONTARIATU. Z tej okazji nasza szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”. Przystępując do konkursu, musieliśmy zrealizować zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Jury oceniało zadania na podstawie sprawozdań, prac pisemnych, zdjęć, filmów oraz prezentacji przesłanych poprzez stronę internetową.

Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Wykonano m.in. następujące zadania:

  • Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim
  • Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym
  • Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły.
  • Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń” .
  • Zorganizowanie szkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
  • Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

W ramach konkursu zostało wykonanych 11 zadań i przesłanych 11 sprawozdań do organizatora konkursu Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie oraz ukończenie kursu przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim: nauczycielom, uczniom, rodzicom, dziadkom za ogromne zaangażowanie! Dzięki temu udało nam się pomóc w tym roku cierpiącym dzieciom w Sudanie, Syrii! Pomaganie może być przyjemne i wiąże się z pozytywnymi emocjami!

Anna Dziadek

 

POWRÓT