22 czerwca 2017 r.

OPIEKUJEMY SIĘ GROBAMI OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA BYTOMIA
I ZABYTKOWYMI NAGROBKAMI

20 czerwca w Biurze Promocji Miasta Bytomia odbyło się podsumowanie całorocznej opieki nad grobami osób zasłużonych dla miasta Bytomia i zabytkowymi nagrobkami. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami / Oddział śląski/ pod patronatem Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Całoroczną pracę uczniów podsumowała Prezes TOnZ - pani Ariana Gano-Kotula. Bardzo ciekawy wykład o konserwacji zabytków, bytomskich nekropolii wygłosiła Pani Sylwia Namyślak- konserwator zabytków..Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Regina Żybert oraz członkowie TonZ.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania dziejami regionu, ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta Bytomia. Jedną z form było poznanie życia i działalności Górnoślązaków, w tym też i bytomian, spoczywających na bytomskich nekropoliach. Do uczestników konkursu należało: wybór grobu osoby zasłużonej lub zabytkowego nagrobka, utrzymanie go w należytym porządku w trakcie trwania konkursu, a więc mycie pomnika, usuwanie chwastów, zeschłych liści i w miarę możliwości ozdabianie i zapalanie zniczy w święta państwowe i kościelne. Objęliśmy opieką dziesięć grobów osób zasłużonych dla miasta Bytomia. Nasza szkoła w konkursie zajęła II miejsce, uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. A uczniowie z klas 5a, 5c, 5e, 6d i 6e którzy, podjęli się tak wielkiego zadania i mogą być przykładem dla szkolnych koleżanek i kolegów. Grupa pod opieką p. Anny Dziadek

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
mgr Anna Dziadek

 

POWRÓT