22 czerwca 2017 r.

GRA MIEJSKA
URZĄD MIEJSKI OD PODSZEWKI

19 czerwca w gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2, odbyła się gra miejska ,, Urząd Miejski od podszewki”. W grze miejskiej wzięła udział grupa projektowa ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej -Młody Obywatel- ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dzieci i młodzież z Ukrainy przebywająca w tym czasie w Bytomiu w ramach programu Lato z Polską. Powstało 8 zespołów od 3-4 osób. Miejscem startu gry była sala sesyjna Urzędu Miejskiego. Sekretarz Miasta Pan Krzysztof Przybylski przybliżył uczniom funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz odpowiadał na pytania uczniów. Głównym założeniem gry było poznanie funkcjonowania Urzędu Miejskiego i uzyskanie nowych kompetencji społecznych oraz aktywność społeczna. Chcieliśmy, żeby uczniowie mieli świadomość, że powoli stają się obywatelami, którzy za kilka lat będą mieli prawo głosować, a tym samym czynnie będą włączać się w życie społeczeństwa. Do zadań uczestników gry należało m.in. wypełnienie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wypełnienie wniosku o stałe zameldowanie w Bytomiu, zakupienie działki i przeznaczenie jej na cele budowlane oraz dowiedzieć się, czy jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Szczególne podziękowanie kierujemy do pracowników Urzędu Miejskiego:

  • Referatu Ewidencji Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich- pokój 109,
  • Wydział Geodezji- pokój 330,
  • Wydział Obrotu Nieruchomościami- pokój 322,
  • Wydział architektury- pokój 304

którzy poświęcili swój czas, aby przybliżyć uczniom, za co jest wydział odpowiedzialny, jaki wniosek można złożyć i co można załatwić w danym wydziale Uczniowie mieli możliwość poczuć się pełnoprawnymi obywatelami.

Bardzo dobrze poradzili sobie uczniowie z wszystkimi zadaniami, chociaż były bardzo trudne. Zakończenie i podsumowanie gry odbyło się w sali sesyjnej. Pani Magdalena Bosek wręczyła uczniom dyplomy i podziękowała za ich zaangażowanie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Panie Anna Dziadek i Iwona Święcicka

 

POWRÓT