Sprzątanie Świata

„Sprzątanie Świata – Polska 2017” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
„ Nie ma śmieci- są surowce” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział. Pod opieką nauczycieli przyrody uczniowie klas IV-VII sprzątali teren wokół szkoły oraz pobliski park.


Iwona Święcicka i Aneta Wesołowska