Nowi czytelnicy w szkolnej bibliotece

W październiku do grona czytelników dołączyli uczniowie klas pierwszych.

Podczas zajęć w bibliotece szkolnej dzieci poznały zasady korzystania z księgozbioru w czytelni i wypożyczalni -  uczestniczyły w scenkach sytuacyjnych, ucząc się prawidłowego wypożyczania i zwracania książek.

Pierwszoklasiści słuchali  wierszy nawiązujących tematycznie do książki, rozwiązywali  rymowane zagadki literackie, opowiadali o bohaterach ulubionych bajek.

Uczestnicy zajęć uczestniczyli w dyskusji na temat potrzeby szanowania książek. Na zakończenie

zajęć wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

Dziękujęmy uczennicom klasy szóstej i siódmej za  współprowadzenie zajęć.